ĐĂNG KÝ NHẬN WEBSITE GIÁO DỤC MẦM NON MIỄN PHÍ

Nhà trường vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký bên dưới. Sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký, trong vòng 60 - 120 phút, Website của nhà trường sẽ được kích hoạt và hoạt động trên Internet.

Họ và Tên (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tên Trường Mầm non (bắt buộc)

Địa chỉ Trường Mầm non (bắt buộc)

Website nhà trường (Nếu nhà trường chưa có Website, có thể bỏ qua bước này)

Chọn gói Website (bắt buộc)
Semi-Edu (90.000 VNĐ/tháng)Quản trị cấp 1: (500.000 VNĐ/tháng)Quản trị cấp 2: (1.000.000 VNĐ/tháng)Quản trị cấp 3: (3.000.000 VNĐ/tháng)

Tiêu đề đơn đăng ký (bắt buộc):

Ghi chú

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.